Nemoc způsobuje ukládání bílkoviny betaamyloidu v mozkové kůře. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Přesná příčina tohoto procesu není známá, ale existují rizikové faktory, s nimiž je jasně spjat větší výskyt onemocnění. Mezi ně patří hlavně věk a dědičnost.

Onemocnění postihuje hlavně starší osoby, výjimečně je ale může dostat (zejména zdědit) i mladý člověk.

Podle některých vědců lze říct, že až dvojnásobná pravděpodobnost rozvoje demence hrozí obézním lidem s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Pokud se spojí všechny tři faktory dohromady, zvýší se riziko až šestkrát.

Choroba dostala jméno po Aloisi Alzeimerovi, který onemocnění v roce 1907 jako první popsal.

Příznaky

Nemoc nastupuje pozvolna a u každého má různě rychlý průběh. Nemocný má často potíže s pamětí, rozhodováním a komunikací. Celkově působí zmateně. Později se už není schopen vyjadřovat a ani nedokáže porozumět tomu, co ostatní říkají. Nemoc provázejí i poruchy hybnosti.

Prevence

Jelikož přesná příčina nemoci není známa, lze jen těžko popsat preventivní chování. Vědci zatím doporučují udržovat zdravý životní styl, včetně pravidelné fyzické i psychické aktivity. Udržení kondice, regulace krevního tlaku a snížení cholesterolu může podle některých riziko snížit o 15 až 20 procent. Co se týče léčby, do budoucna vkládají experti velké naděje do výzkumu zárodečných kmenových buněk.

Výskyt

Alzeimerovo onemocnění se vyskytuje u 5 % populace starší 65-ti let a téměř u třetiny populace starší 85-ti let. Celkově se počet nemocných v ČR pohybuje kolem 120 tisíc (2008). U 50 % osob nad 85 let trpících demencí má její rozvinutí na svědomí právě Alzheimerova choroba. Ženy jsou nemocí ohroženy nepatrně více než muži.

V současnosti má Alzheimerovu nemoc na světě asi 30 miliónů lidí (jak uvádí wikipedia.cz). Někteří odborníci varují před epidemiítohoto onemocnění. Podle nich může v roce 2050 nemocí trpět až 106 miliónů lidí. Příčinou je celkové stárnutí světové populace. Experti proto doporučují vypracovat národní plány boje proti Alzheimerově nemoci.

Podrobnější informace a užitěčné rady pro nemocné i příbuzné pacientů trpících Alzheimerovou chorobou naleznete na stránkách  www.alzheimer.cz a www.gerontologie.cz.