Narodila se 24. července 1960, kde vystudovala biologii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Poté absolvovala vysokou školu zdravotnickou a po ukončení Nottingham Business School získala titul MBA (Master Of Business Administration). V roce 2000 obdržela titul Ph.D. v oboru ekonomika a marketing.

Od roku 1993 pracuje na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, kde je od roku 2008 děkankou. Působí také jako lektorka kurzů MBA. Spoluzakládala Asociaci podnikatelek a manažerek v Brně, stala se členkou Společnosti pro etiku v ekonomii a později čestnou předsedkyní Moravské asociace podnikatelek a manažerek. Je rovněž viceprezidentkou Svazu podnikatelek České republiky.

V roce 2009 vstoupila do TOP 09 a ve volbách do Poslanecké sněmovny následujícího roku byla zvolena poslankyní. Předsedá výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a je členkou výboru pro evropské záležitosti.