Základním úkolem BRS je podílet se na tvorbě spolehlivého a funkčního bezpečnostního systému ČR, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti ČR a mezinárodních závazků. Kromě preventivních kroků se zabývá také řešením vzniklých krizových situací.

Vnitřní strukturu útvaru tvoří předseda vlády a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Předseda svolává pravidelné schůze, které se konají minimálně jednou za tři měsíce a jsou neveřejné. Právo zúčastnit se jich má prezident a na základě usnesení vlády také další ústavní činitelé, představitelé orgánů územní samosprávy, guvernér ČNB a další odborníci.

Pod BRS spadá Ústřední krizový štáb, který je v gesci ministra obrany a svolává se v případě ohrožení státu nebo při účasti českých sil v bojových i mírových akcích.

Dalšími orgány jsou výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, výbor pro obranné plánování, výbor pro civilní nouzové plánování a výbor pro zpravodajskou činnost.

BRS ustanovuje zákon o bezpečnosti, její činnost a složení dále upřesňuje usnesení vlády ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti ČR.

Zdroj: vlada.cz, mvcr.cz