Brzdový asistent (BAS - Brake Assistant System) pomáhá řidiči v situacích, kdy při skutečně kritickém brzdění málo zkušený řidič nestlačí brzdový pedál dostatečně silně. Snímače brzdového asistenta jsou schopny tuto situaci rozpoznat a následně dát pokyn pro maximální zvýšení tlaku v hydraulickém systému brzd. Brzdový asistent také spolupracuje s posilovačem brzd a plně využívá možností ABS. Zkrácením doby dosažení maximálního brzdného účinku se zkracuje i brzdná dráha.

Princip

Pod brzdovým pedálem je umístěn snímač, který snímá rychlost a sílu stlačení pedálu. Impulzem pro aktivaci brzdového asistenta je mezní hodnota výkonu vyjádřená jako součin síly a rychlosti. Tato mezní hodnota je získána na základě zkušeností z provozu tak, aby nedocházelo k nežádoucím sepnutím např. během přibrzďování v koloně. Při překročení této mezní hodnoty dojde k aktivaci brzdového asistenta, který urychlí náběh brzd. Asistent udržuje maximální účinek i po dobu brzdění až do okamžiku uvolnění pedálu, pak se automaticky vypne.

Zkoušky systému BAS prokázaly zkrácení brzdné dráhy o 15 až 20%. I když účinek systému je velmi ovlivněn řidičovou zkušeností. V kritické situaci totiž méně zkušený řidič sešlápne brzdový pedál buď příliš pomalu a velkou silou, nebo rychle a malou silou. V obou případech tak v kritické situaci nevyužije naplno potenciál brzd. Naopak zkušený řidič sešlapuje brzdový pedál rychle a dostatečně velkou silou, čímž maximálně využívá možnosti brzdového systému vozidla v součinnosti s ABS.

U nově vyráběných automobilů bývá brzdový asistent součástí elektronického stabilizačního systému ESP.