"Česká celní správa má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin," uvádí web české celní správy.

Mobilní jednotky celní správy mají za úkol přímo v terénu provádět kontroly převáženého zboží. Kontrolují například i bezpečnost převážených výrobků, aby nedošlo k ohrožení zdraví spotřebitelů. Při vývozu kulturních artefaktů a podobných předmětů dohlíží celní správa nad ochranou kulturního dědictví, při převozu zvířat a rostlin dbá na to, aby byly dodrženy o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Celníci jsou oprávněni zastavovat vozidla za účelem kontroly převáženého zboží, kontrolovat dálniční známky a systém elektronického mýtného, stejně jako mohou vážit vozidla a kontrolovat bezpečnostní přestávky u vozidel mezinárodní nákladní dopravy.

Výrazných změn doznala celní správa po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Tímto krokem skončily pravidelné celní kontroly na pozemních hranicích ČR a došlo také ke změně organizační struktury.

Celníci tak působí více ve vnitrozemí než na hranicích. Ty kontrolují už jen na letištích, odkud lidé míří do zemí mimo Schengenský prostor.

Opuštěnou celnicí mezi Kraslicemi a německým Klinghentalem (na snímku) projedou oběma směry stovky lidí denně.

Přes opuštěné celnice proudí lidé a jezdí auta, aniž by je někdo kontroloval.

FOTO: Martin Polák, Právo

Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel, osm celních ředitelství a několik desítek celních úřadů.