Lékařská komora vznikla v roce 1991 zákonem č. 220/1991 Sb. Ten ukládá ČLK základní povinnosti, jako je dbaní nad správným výkonem povolání svých členů, odpovědnost za odbornost svých členů a plnění podmínek k výkonu jejich povolání, dále posuzuje a hájí práva a zájmy jednotlivých lékařů a chrání jejich profesní čest.

Prezidenti ČLK
 
1992 - 1998
Bohuslav Svoboda
1998 - 2005
David Rath
2006 -
Milan Kubek

Základními jednotkami České lékařské komory jsou okresní sdružení lékařů. Ta se mohou dále slučovat a vytvářet společné orgány. Nejvyšším orgánem ČLK je sjezd delegátů, dále představenstvo, čestná rada a revizní komise. Navenek komoru zastupuje prezident.

Zdroj: www.lkcr.cz