Celá pojišťovna má dnes přes čtyři tisíce zaměstnanců a pět tisíc obchodních zástupců na více než třech tisících obchodních míst.

Česká pojišťovna nabízí individuální životní i neživotní pojištění a pojištění pro různě velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Spravuje přes 9,5 miliónů pojistných smluv a její bilanční suma k 31. prosinci 2009 činila 126 miliard korun.

Česká pojišťovna má maximální možný rating, který lze u nás získat. V letech 2004 až 2007 byla zvolena pojišťovnou roku a opakovaně získala také titul nejdůvěryhodnější tuzemské pojišťovny.

Dlouhá tradice

Vznik České pojišťovny se pojí se založením První české vzájemné pojišťovny v roce 1827, která se zpočátku zaměřovala pouze na pojištění nemovitostí proti požáru. Postupně sílila natolik, že ustála i řadu požárů na konci století, včetně katastrofy v Národním divadle.

Na počátku 20. století rozšířila společnost své služby o životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu. Po roce 1948 vznikla monopolní Československá pojišťovna, která si své postavení udržela až do konce komunistické éry.

V privatizační vlně počátkem devadesátých let vznikla v roce 1992 akciová společnost Česká pojišťovna, jež se roku 1996 dostala do rukou finanční skupiny PPF.

Další informace o společnosti Česká pojišťovna najdete na firmy.cz.