Monopol však dokonce roku 2013 ztratí. Rozhodl o tom na začátku roku 2008 Evropský parlament, který schválil liberalizaci poštovní trhu v celé Evropské unii.

Pošta kromě rozesílání korespondence zprostředkovává vyplácení například starobních důchodů. Od 1. listopadu 2009 pošta také zprovoznila takzvané datové schránky. Ty musí mít ze zákona každá firma. Úřady totiž nebudou posílat klasické dopisy, ale pouze elektronické zprávy právě do datových schránek.


Zajímavosti o České poště (v roce 2008):
Pošt
3392
Poštovny* 15
Průměrný počet zaměstnanců
36 332
Počet vozidel
4 519
Počet útoků na pobočky ČP
182
Škody způsobené útoky
10,2 miliónů korun
Čistý zisk 293 miliónů Kč
Průměrná měsíční mzda
20 565 Kč
 * Místo, které neprovozuje přímo Česká pošta, ale například příznivci pošty a filatelie. Například poštovna na hoře Sněžka. Služby na poštovnách jsou výrazně omezeny.


Historické milníky pošty a telekomunikace na českém území:

1526 - český král Ferdinand I. nechal zřídit poštovní spojení z Prahy do Vídně; pošta sloužila pouze pro státní správu. O poštu se starala vždy hraběcí rodina, která na její provoz měla dědičná práva.

1722 - hraběcí rodina Paarů se musela částečně vzdát dědičného léna, které jí zajišťovalo vliv na vlastní řízení a správu pošty v rakouské monarchii.

1743 - na počátku vlády Marie Terezia bylo poštovnictví úplně postátněno.

1823 - na návrh Maxmiliána rytíře z Ottenfeldu byla zorganizována doprava osob rychlými poštovními vozy.

1850 - mezi Vídní a Bohumínem byly použity vlakové pošty, kde se za jízdy třídily zásilky.

            - vydání první rakosuké poštovní známky.

1881 - v českých zemích byl zaveden telefon.

1893 - státní správa převzala provoz telefonu v českých zemích.

1908 - na Jubilejní výstavě v Praze byla předvedena radiotelegrafie.

1925 - vznik státního podniku Československá pošta

1993 - vznik České pošty - samostatně hospodařící státní podnik.