Celková délka tratí v Česku dosahuje 9 560 km, což z ní tvoří jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Až na výjimky obsluhuje většinu z nich právě národní dopravce. České dráhy vypraví každý den zhruba sedm tisíc osobních vlaků. Za rok 2014 přepravily spoje ČD 170 miliónů cestujících.

Na trati Praha - Ostrava ČD konkurují soukromí dopravci Regio Jet a Leo Express.

ČD postupně modernizuje vozový park, i na dále ale firma čelí kritice za nízký komfort cestování v některých spojích, zejména ve vnitrostátních rychlících, kde nasazuje desítky let staré vozy s koženkovými sedačkami vyrobené v bývalé NDR.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Hlavním orgánem Českých drah je Řídící výbor, jehož prostřednictvím vykonává stát svá práva coby výhradní vlastník akcií. Dalšími orgány jsou dozorčí rada a představenstvo. Post předsedy představenstva aktuálně zastává Pavel Krtek.

Vývoj hospodaření Českých drah 
 2011     
2012    
2013   
2014   
Počet cestujících (mil.)
165,75
168,79169,28
170,15
Zisk/ztráta (mld. Kč)
0,491
-1,594-1,9530,156
Tržby (mld. Kč)
19,122
19,51819,92320,723
Úhrada ze státního rozpočtu (mld. Kč)4,08
4,02
4,03
4,25
Úhrada z rozpočtu krajů (mld. Kč)8,18
8,35
8,74
8,98
Zdroj: Výroční zprávy ČD

Firma investovala od roku 2008 přes 30 miliard korun do modernizace vozidlového parku a zlepšování služeb. To se na jedné straně odráží ve větší spokojenosti cestujících, ale na druhé straně Skupinu ČD zatěžuje vysoký dluh, který dosahuje cca 33 miliard korun.

Interiér první třídy

Interiér první třídy v modernizovaných vlacích ČD na lince do Berlína a Hamburku

FOTO: ČD

Sektor osobní dopravy Českých drah je dlouhodobě ztrátový, ačkoliv v pololetí 2015 dosáhla firma meziročního zlepšení a snížení ztráty na z loňských 262 na letošních 78 miliónů korun. Naproti tomu nákladní doprava zůstává zisková a v pololetí 2015 vykázala dle mezinárodních účetních standardů zisk 216 miliónů korun.