Celková délka tratí v Česku dosahuje 9 560 km, což z ní tvoří jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Až na výjimky obsluhuje většinu z nich právě národní dopravce. České dráhy vypraví každý den zhruba sedm tisíc osobních vlaků. Za rok 2017 přepravily spoje ČD bezmála 175 miliónů cestujících.

Na trati Praha - Ostrava ČD konkurují soukromí dopravci Regio Jet a Leo Express.

V posledních letech pod tlakem nové konkurence ČD postupně modernizuje vozový park, i nadále ale firma čelí kritice za nízký komfort cestování v některých spojích, zejména ve vnitrostátních rychlících, kde nasazuje desítky let staré vozy s koženkovými sedačkami vyrobené v bývalé NDR.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Hlavním orgánem Českých drah je Řídící výbor, jehož prostřednictvím vykonává stát svá práva coby výhradní vlastník akcií. Dalšími orgány jsou dozorčí rada a představenstvo. Post předsedy představenstva aktuálně zastává Pavel Krtek.

Vývoj hospodaření Českých drah 
 2013  
2014   
2015  
2016
 2017
Počet cestujících (mil.)
169,28170,15169,7
171,5
 174,7
Zisk/ztráta (mld. Kč)
-1,9530,156 -1,352
882
 *
Tržby (mld. Kč)
19,92320,72321,075
21,572
 *
Úhrada ze státního rozpočtu (mld. Kč)4,034,254,41
4,485
 *
Úhrada z rozpočtu krajů (mld. Kč)8,748,989,105
9,27
 *
Zdroj: Výroční zprávy ČD, * aktuální data za rok 2017 zveřejní firma na konci dubna 2018

Firma investovala od roku 2008 přes 30 miliard korun do modernizace vozidlového parku a zlepšování služeb. To se na jedné straně odráží ve větší spokojenosti cestujících, ale na druhé straně Skupinu ČD zatěžuje vysoký dluh, který dosahuje cca 33 miliard korun.

Interiér první třídy

Interiér první třídy v modernizovaných vlacích ČD na lince do Berlína a Hamburku

FOTO: ČD

Sektor osobní dopravy Českých drah je dlouhodobě ztrátový, ačkoli v pololetí 2015 dosáhla firma výrazného meziročního zlepšení. Oproti ztrátě 341 miliónů korun předcházející rok byla v prvním pololetí 2017 v zisku 29 miliónů korun. Naproti tomu nákladní doprava, která je dlouhodobě zisková, v pololetí 2017 vykázala dle mezinárodních účetních standardů zisk 384 miliónů korun, což je v porovnání s předcházejícím rokem nižší o 76 miliónů korun.