Vliv, jaký za půl století od založení nabyla, dokládá například skutečnost, že Washington na základě jejích zpráv v novém tisíciletí vystavěl argumenty pro útok na Irák. Až později se ukázalo, že informace rozvědky nebyly věrohodné.

Historie

Zpravodajské aktivity jsou staré jako samotný stát, americká vláda k jejich koordinaci nicméně zřídila instituci až se vstupem do druhé světové války. Prezident Franklin Delano Roosevelt tehdy jako prvního šéfa tzv. Úřadu strategických služeb (OSS) jmenoval newyorského právníka a hrdinu z první války Williama J. Donovana. Po porážce Německa a Japonska byla ale tato předchůdkyně CIA rozpuštěna a její agendu převzala různá ministerstva a další státní úřady.

Potřebu instituce, která by trvale shromažďovala a analyzovala strategicky důležité informace ve vztahu k národní bezpečnosti, si v ovzduší nastávající studené války uvědomil až prezident Harry S. Truman. Zákon o ustavení CIA podepsal v roce 1947.

Poslední výraznou proměnu služby provedl v prosinci 2004 prezident George W. Bush. Na základě zákona na ochranu před terorismem strukturu CIA přebudoval, přičemž zrušil pozice ředitele ústředního zpravodajství (DCI) a jeho náměstka (DDCI) a vytvořil posty ředitele Ústřední zpravodajské služby (D/CIA) a ředitele pro národní zpravodajství (DNI).

CIA v současnosti

CIA je nezávislým úřadem odpovědným za poskytování informací tvůrcům americké zahraniční politiky, přicházet s doporučeními není její úlohou. Ředitele Ústřední zpravodajské služby jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Dohled na službou má Kongres.

Páteř CIA tvoří čtyři oddělení: Státní tajná služba, Ředitelství zpravodajství, Ředitelství pro vědu a technologie a Ředitelství pro podporu. Shromažďují, analyzují a poskytují informace vládním úřadům a představitelům. Mimo jiné poskytují každodenně hlášení prezidentovi. CIA nedohlíží na dodržování zákona, to má na starosti Federální úřad pro vyšetřování (FBI). CIA nicméně s FBI spolupracuje v oblasti boje s terorismem a potírání cizích zpravodajských aktivit. Agenti CIA také na příkaz prezidenta mohou být nasazeni při tajných akcích na domácí půdě. Část zaměstnanců CIA zajišťuje také styk s veřejností, práci s lidskými zdroji, protokol, inovace, styk s Kongresem, právní záležitosti či vnitřní kontrolu. Hlavní oddělení Státní tajná služba (NCS) má na starosti skrytý sběr informací v zahraničí, a to zejména o lidech. NCS je předním zdrojem dat týkajících se nejrůznějších záležitostí od terorismu a šíření zbraní po ty vojenské a politické. Agenti CIA za tímto účelem v zahraničí žijí a pracují, přičemž zajišťují síť místních spolupracovníků. Ředitelství zpravodajství (DI) analyzuje informace a vytváří zprávy a dokumenty o klíčových záležitostech. Analyzovaná data jsou různé povahy a původu - mohou být od agentů, zahraničních médií nebo ze satelitů a dalších zařízení. DI zodpovídá za včasnost, přesnost, relevanci a objektivitu analýz. Ředitelství pro vědu a technologie (DS&T) má za úkol na základě poskytnutých informací inovovat prostředky a postupy práce agentů. DS&T zahrnuje přes 50 disciplín a spolupracuje s množstvím organizací, které jí mají pomáhat kreativně organizaci přetvářet a zlepšovat koordinaci její práce. Ředitelství pro podporu (DS) zajišťuje prostředky, bez nichž by se operace agentů nemohly vůbec uskutečnit, ať už jsou to informační technologie, finanční správa, lékařské služby anebo logistika a další. Všechny musejí být k dispozici dnem i nocí. Zdroj: web CIA