Fungování banky je stanoveno v zákoně o ČNB z roku 1993. Řídícím orgánem je bankovní rada, kterou tvoří guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Jednotlivé členy jmenuje do funkce prezident na šest let.

Hlavním cílem banky je udržení cenové stability. To znamená, že se snaží udržet nízkoinflační prostředí v ekonomice, což pomáhá vytvářet udržitelný hospodářský růst.

„Určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím apod.,“ popsala další svou činnost banka na internetových stránkách.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Hlavní sídlo banky je v Praze, po republice je dalších sedm poboček. V roce 2009 fungovala bankovní rada v tomto složení - Zdeněk Tůma (guvernér); Mojmír Hampl a Miroslav Singer (viceguvernéři); Robert Holman, Pavel Řežábek, Vladimír Tomšík a Eva Zamrazilová (vrchní ředitelé).

Prostřednictvím hlavní úrokové míry ovlivňuje činnost komerčních bank v Česku. O výši hlavní úrokové sazby, podle které se úročí půjčky právě komerčním bankám, rozhoduje na pravidelných zasedáních bankovní rada. Výše sazeb také mimo jiné ovlivňuje kurz koruny vůči ostatním zahraničním měnám.

Průměrný plat 46 tisíc

Z výroční zprávy za rok 2008 vyplývá, že v ČNB pracovalo 1484 lidí, přičemž 48 procent z nich mělo vysokoškolské vzdělání. Na mzdy bylo vynaloženo celkem 822 miliónů korun, průměrná mzda činila 46 440 korun. Největší finanční ohodnocení měla právě bankovní rada. Zdeněk Tůma měl hrubý příjem 4,5 miliónu korun. Příjem ostatních členů bankovní rady výše jmenovaných se pohyboval od 2,5 do 3,6 miliónu korun.

Guvernér ČNB a kandidát na eurokomisaře Zdeněk Tůma přichází na jednání kabinetu.

Guvernér ČNB a kandidát na eurokomisaře Zdeněk Tůma přichází na jednání kabinetu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Z hospodaření banky z roku 2008 vyplývá, že čistý zisk činil 29,1 miliardy korun. Z předešlých let má však dluh ve výši 170,5 miliardy korun. Zajímavé je, že banka v roce 2008 vydělala na volatilitě, tedy nestálosti kurzu koruny (V polovině roku byla koruna historicky nejsilnější, a to pod 23 Kč/EUR a pod 15 Kč/USD). Díky tomu, že má ČNB ve své bilanci velký podíl devizových aktiv, vykázala kurzový zisk ve výši 20,2 miliardy korun.


Vybrané položky účetního výkazu za rok 2008 (v mil. Kč):
Zlato
796
Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
24 707
Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů
707 739
Pohledávky vůči tuzemským bankám38 039
Hmotný a nehmotný majetek
5 251
Peníze v oběhu399 248

Co se týče peněžního oběhu, tak v roce 2008 a 2009 banka představila novou tisícikorunu a pětistovku. Bankovky mají inovované ochranné prvky, které mají ztížit padělání.

FOTO: Michaela Říhová, Právo

Mezi výrazné změny například na tisícovce patří širší ochranný proužek uprostřed, doplnění vodoznaku u portrétu Františka Palackého či drobné žluté kroužky na nepotištěných okrajích a v některých částech tiskového obrazce. Tisícikoruna posléze získala mezinárodní ocenění Bankovka roku 2008.

Bývalý guvernéři či generální ředitelé v historii ČNB:
Zdeněk Tůma (od 2000)
Josef Tošovský (1992-2000 s výjimkou 17.12. 19997-22.7. 1998 kdy byl zastoupen Pavlem Kysilkou)
Před rokem 1992 vedli ČNB například: Svatopluk Potáč,,Otokar Pohl, Jaroslav Kabeš, Jaroslav Nebesář, Karel Engliš, Ladislav F. Dvořák
WEB: www.cnb.cz