Již od konce 30. let minulého století se objevily plány na vybudování silničního spojení mezi Prahou a Berlínem, které částečně kopíruje dnešní trasa dálnice D8. Jeho stavbu ovšem přeťala druhá světová válka a odtržení Sudet. Od té doby se toto téma odložilo o dalších téměř půl století, ačkoli dálnici D8 zahrnovaly i plány silniční přestavby tehdejšího Československa v šedesátých letech.

Stavba prvního úseku dálnice z Řehlovic do Trnovic na Ústecku, který měřil 4,6 km, započala v roce 1984 a úsek byl uveden do provozu o šest let později, v listopadu 1990.  Teprve poté přišly na řadu úseky navazující od Prahy. Prvním byl desetikilometrový úsek Zdiby - Úžice a Úžice - Nová Ves, jehož součástí je i dlouhé přemostění Vltavy. Další úseky Doksany - Lovosice a Doksany - Nová Ves znamenaly vznik celistvého dálničního spojení Praha - Lovosice, které měřilo bezmála padesát kilometrů. V roce 2006 se přidal úsek Trmice - Německo, jenž na jihu navazuje na první postavenou část dálnice a na severu na německou dálnici A17.

Plány počítají s celkem 92 kilometrovým pásem dálnice, v současnosti je necelých 76 km v provozu a s výstavbou dalších 16 km se počítá do budoucna. Celý tah zahrnuje třináct mimoúrovňových křižovatek, několik desítek mostu a čtyři tunely v celkové délce 3,5 km. Je součástí IV. panevropského dopravního koridoru a evropské silnice E55.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic