Dálnice D11 by měla do budoucna měřit 154 kilometrů a propojovat Prahu s Polskem. Poslední úsek byl však zprovozněn na konci roku 2006 mezi obcemi Chýšť a Osičky poblíž Hradce Králové.

Stavba úseku, který má procházet Hradcem Králové, byla sice v roce 2005 započata, ale kvůli majetkovým poměrům nebyla dokončena. Podle plánů by měla z Hradce vést přes Jaroměř a Trutnov, odkud má pokračovat jako rychlostní silnice R11 až na hranice s Polskem.

Denně přejede po různých úsecích dokončené části tahu od 10 do 40 tisíc vozidel. Do budoucna se počítá se zkapacitněním úseku Praha - Jirmy na tři jízdní pruhy v každém směru.

První plány zahrnující toto spojení pocházejí už z roku 1938. Tehdy mělo navázat na plánovanou dálnici Vídeň - Wroclav. Projekt ovšem přerušila druhá světová válka. Teprve v roce 1978 započaly práce na novém úseku Praha - Jirny. Po šesti letech byl otevřen první úsek této komunikace.