DPH spočívá na principu odvedení daně dodavatelem z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, v podstatě z toho, o kolik cena zboží stoupne. Do státního rozpočtu tak plyne rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní. Daň může být za jistých podmínek naopak vrácena odběrateli.

V roce 2011 bylo na DPH vybráno téměř 278 miliard korun, což tvořilo přes 38 procent příjmů státního rozpočtu z veškerých daní (bez příspěvků na sociální zabezpečení).

V poslední době je posilován význam DPH, jako i nepřímých daní celkově, na úkor daní přímých. Jednou z výhod DPH je totiž fakt, že tato daň zůstává lépe skryta spotřebiteli, na rozdíl od přímých daní.

Dalším argumentem pro větší uplatnění DPH je fakt, že je zdaňována spotřeba a ne příjem, jako u daní přímých. DPH má však i svoje negativa. Zvýšení DPH pocítí více domácnosti s nižším příjmem a DPH má tak v podstatě sestupný charakter.

V současnosti má DPH dvě sazby. S platností od 1. ledna 2013 základní sazbu ve výši 21 procent, kam spadá většina zboží a služeb včetně dodável elektřiny a plynu nebo nově i dětské pleny, a sníženou ve výši 15 procent, pod kterou patří sociálně citlivé položky jako potraviny, knihy či léky. V posledních dvou letech došlo ke zvýšení obou sazeb DPH, což značná část veřejnosti nese s nelibostí.

Stát si vybral cestu jak snížit schodek státního rozpočtu za pomoci zvýšení DPH, místo aby například zvolil možnost výrazněji snížit státní výdaje. Pokles HDP v loňském roce lze tak z velké části připsat na vrub příliš silné restriktivní fiskální politice (zvýšení daní), když se vyšší daně podepsaly pod pokles spotřeby domácností.

Fenomén zvyšování sazeb DPH však není jen českou cestou. Stejně si počínají i jihoevropské země od Portugalska přes Španělsko a Řecko. Rovněž tamní vlády se snaží tímto způsobem snížit schodky veřejných financí.

Z ekonomického pohledu se jedná v podstatě o dost kontraproduktivní a rozporuplnou činnost, jež má v podstatě jediný cíl, kterým je snížit schodek veřejných financí. Společnosti jako takové však růst DPH na neúměrně vysoké hodnoty nic pozitivního nepřináší.

Vývoj sazby DPH od vzniku samostatné ČR
období
základní sazbasnížená sazba
1. 1. 1993 – 31. 12. 1994
23 %
5 %
1. 1. 1995 – 30. 4. 2004
22 %
5 %
1. 5. 2004 – 31. 12. 2007
19 %
5 %
1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
19 %
9 %
1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
20 %
10 %
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
20 %
14 %
od 1. 1. 2013
21 %
15 %