Daniel Beneš vystudoval Strojní fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě a Brno Business School při Nottingham Trent University. V letech 1993 - 1997 působil jako vedoucí odbytu ve společnosti Bohemiacoal, poté dělal ředitele společnosti Hedviga Group. Od roku 2000 řídil čtyři roky závod Tchas, který obchoduje s palivy. Odtud pak přešel do ČEZu za Romanem, s kterým se znal už ze svých studentských let v Ostravě.

Do ČEZu přitom nastoupil jako ředitel úseku nákupu. V roce 2006 se stal ředitelem správní divize. V roce 2007 se stal výkonným ředitelem.

V roce 2009 byl zvolen místopředsedou dozorčí rady ČEZ Obnovitelné zdroje a v červnu následujícího roku se stal místopředsedou představenstva společnosti.

„Daniel Beneš se postupně se svým týmem divizních ředitelů vypracoval natolik, že má všechny zkušenosti a schopnosti potřebné pro úspěšné řízení společnosti ČEZ. Těším se na další spolupráci s Danielem Benešem, který se podstatnou měrou podílel na dosažených výsledcích a bude nepochybně dobrým předsedou představenstva a generálním ředitelem díky svým znalostem, energii a nasazení," vyjádřil se Martin Roman, když v září 2011 přepouštěl křeslo šéfa ČEZu Danielu Benešovi.