Projekt odstartoval 1. července 2009 a naostro se začal používat o čtyři měsíce později, kdy začala pro některé instituce platit povinnost používat jej. Datovou schránku musí mít všechny orgány veřejné moci a firmy vedené v obchodním rejstříku. Ze zákona tak bylo založeno přes 350 tisíc schránek. Zřídit si ji mohou dobrovolně i jednotliví občané.

„Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou,“ stojí na internetových stránkách datoveschranky.info.

Jak projekt funguje?

Schránky fungují tak, že příjemce je o obdržení nové zprávy informován placenou sms nebo zdarma emailem. Pokud nebude dokument do deseti dnů od zaslání do schránky přečten, úřady jej považují za vyřízený. Je však možné požádat o prominutí zmeškání zprávy, a to do 15 dnů (počínaje dnem, kdy nebylo možné zprávu přečíst).

Doména datoveschranky.net má stejné logo jako oficiální datoveschranky.info.

FOTO: Novinky

Takto přijaté dokumenty obsahují elektronické podpisy.

Nutné je však zdůraznit, že doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Projekt byl ještě před spuštěním kritizován kvůli nedostatečnému technickému vybavení. Jen během jednoho měsíce provozu bylo prostřednictvím datových schránek posláno více než milión zpráv. V roce 2017 se počet odeslaných datových zpráv pohyboval na hranici 500 milionů.