David Kádner se narodil v roce 1977, v současnosti bydlí v obci Nová Ves v Horách na německém pomezí v Krušnohoří. Vystudoval střední odborné učiliště stavební a do svého zvolení poslancem pracoval jako velitel ostrahy u agentury ABL.

V letech 2002 až 2006 zasedal Kádner v zastupitelstvu obce Nová Ves v Horách a byl členem kontrolního výboru. V roce 2010 byl zvolen poslancem za Věci veřejné.

Členem VV zůstal i po rozštěpení strany v roce 2012.