Impuls pro svátek, který by oslavoval děti, byl během Turecké války za nezávislost (1919-1923), když první prezident Turecka Mustafa Kemal označil dítě jako nezbytnou součást k budování nového státu a zavedl právě Den dětí 23. dubna.

Dalším podnětem byla ženevská Světová konference o blahu dětí 1. června 1925. Ve stejný den také čínský konzul v USA, aby upozornil na nezájem o blaho dětí, shromáždil na festivalu dračích lodí v San Francisku mnoho čínských sirotků.

O zavedení dne, který by připomínal význam dětí, se tehdy mluvilo, nijak oficiálně ale ustanoven nebyl.

Místo toho vznikl v roce 1949 Den na ochranu dětí, který byl reakcí na zabíjení žen a dětí ve vypálených obcích v českých zemích a ve Francii během druhé světové války. Oslava byla stanovena na první červen jako připomínka shromáždění sirotků v roce 1925. V roce 1952 pak svátek oficiálně vyhlášen a později potvrzen i OSN.

V Československu byl Mezinárodní den dětí uznán v roce 1950.

Prvního června, v den, který patří všem dětem, se obvykle konají různé sportovní a společenské akce, které mnohdy mají i charitativní charakter. Lidé by si měli připomínat význam dětí pro budoucnost.