V roce 1914 vyhlásil svátek matek americký prezident Woodrow Wilson na počest bojovnice za práva matek Anny Reeves Jarvisové. Již před tím nicméně svátek uznaly některé americké státy.

Po vzniku Československa byla u nás jeho propagátorkou dcera prvního prezidenta Alice Masaryková, z jejíhož popudu se u nás slavil od roku 1923. Po únoru 1948 byl den matek potlačován na úkor Mezinárodního dne žen (8. března).

Oslavy Svátku matek nejčastěji vycházejí na druhou květnovou neděli, nicméně v arabských zemích je to 21. červen, ve Velké Británii čtvrtá postní neděle, ve Francii první neděle v červnu.

Bez ohledu na rozličné termíny má být svátek oslavou a oceněním mateřství. Podobně jako další svátky, však ani on v průběhu let neunikl komercionalizaci, proti níž protestovala i jeho „zakladatelka“ Jarvisová.