Senátorka za ČSSD se narodila v Ostravě 11. června 1948 a absolvovala Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské. Pět let pracovala ve Výzkumném ústavu hutnictví železa Dobrý a poté strávila 12 let jako učitelka na SPŠ ve Frýdku-Místku. Během zaměstnání si doplnila vzdělání postgraduálním pedagogickým studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 1990 byla zvolena do zastupitelstva Frýdku-Místku a o čtyři roky později se tamtéž stala radní. V letech 1998 - 2002 vykonávala v moravskoslezské obci funkci místostarostky. Poté se dostala do čela města jako starostka, respektive primátorka.

V roce 2008 byla zvolena senátorkou Parlamentu České republiky. Je členkou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky.