Forenzní audit spočívá v prověřování finančních a obchodních dokumentů, účetních záznamů, závěrek nebo výročních zpráv prověřovaného subjektu.

Zahrnuje také prověření vnitřních směrnic společnosti, procesů, postupů, výběrových řízení, finančních transakcí či vztahů zainteresovaných osob kvůli případnému střetu zájmů.

Takovéto vyšetřování probíhá systematicky a provádí jej nezávislé jednotky. Na trhu existuje množství firem, jež se forenzním auditem zabývají.