Narodil se 13. března 1960 v Ledči nad Sázavou, kde také vystudoval gymnázium. Po něm absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a nastoupil do Fyzikálního ústavu Československé akademie věd. Současně také vyučoval fyziku na Stavební fakultě ČVUT. Obě zaměstnání ukončil v roce 1993, poté krátce pracoval na ministerstvu dopravy a následně působil jako asistent náměstka primátora Prahy.

V roce 1994 byl za ODS zvolen zastupitelem Prahy, ovšem na tento post později rezignoval z důvodu střetu zájmů. Do té doby předsedal dopravnímu výboru a v roce 2002 také komisi, která měla objasnit příčiny zaplavení pražského metra. V letech 1995 - 2006 byl ředitelem Obecního domu v Praze a z této pozice se zasadil o obnovu a znovuuvedení objektu do provozu.

V roce 2006 byl zvolen do Sněmovny a mandát obhájil také v roce 2010, ovšem to už v barvách nově vzniklé TOP 09. Z ODS vystoupil, jelikož nesouhlasil s koncepcí strany a praktikami některých jejích politiků. V dolní komoře působí jako místopředseda hospodářského výboru, ověřovatel kontrolního výboru a člen petičního a rozpočtového výboru.