Laudát se narodil 13. března 1960 v Ledči nad Sázavou. Vystudoval tamní gymnázium, po něm absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT.

Po studiích nastoupil do Fyzikálního ústavu Československé akademie věd. Současně také vyučoval fyziku na Stavební fakultě ČVUT. Obě zaměstnání ukončil v roce 1993, poté krátce pracoval na ministerstvu dopravy a následně působil jako asistent náměstka primátora Prahy.

V roce 1994 byl za ODS zvolen zastupitelem Prahy, ovšem na tento post později rezignoval z důvodu střetu zájmů. Do té doby předsedal dopravnímu výboru a v roce 2002 také komisi, která měla objasnit příčiny zaplavení pražského metra. V letech 1995 - 2006 byl ředitelem Obecního domu v Praze a z této pozice se zasadil o obnovu a znovuuvedení objektu do provozu.

V roce 2006 byl zvolen do Sněmovny a mandát obhájil také v roce 2010, ovšem to už v barvách nově vzniklé TOP 09. Z ODS vystoupil, jelikož nesouhlasil s koncepcí strany a praktikami některých jejích politiků. Zvolen byl i na další volební období. V říjnových volbách v roce 2017 již nekandidoval.

V dolní komoře působil jako místopředseda hospodářského výboru, ověřovatel kontrolního výboru a člen petičního a rozpočtového výboru.