Gabriela Hubáčková má za sebou zkušenosti z pozice asistentky poslance Josefa Šenfelda a z povolání učitelky. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně studuje obor sociální pedagogika.

V roce 2006 byla zvolena do zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem-Střekov. Je členkou Levicového klubu žen, jehož ústecké krajské rady je předsedkyní. Rovněž působí v Asociaci turistických oddílů mládeže.

Jako nestraník byla v roce 2010 zvolena z třetího místa ústecké kandidátní listiny KSČM. Zasedá ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ve výboru pro zdravotnictví a ve stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.