"Hlavním předmětem činnosti je vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů," stojí na webu inspekce.

Inspekce se zabývá veškerou kriminální činností, která se týká příslušníků a zaměstnanců policie. U zaměstnanců celní správy a vězeňské služby šetří pouze činy spáchané v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pokud vede vyšetřování k samotným příslušníkům GIBS, provádí jeho počáteční fázi, která předchází zahájení trestního stíhání, vnitřní oddělení inspekce. Poté předá případ státnímu zástupci, který vede vyšetřování od zahájení trestního stíhání.

GIBS jako samostatnému ozbrojenému bezpečnostnímu sboru šéfuje její ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády premiér republiky. Úkoly inspekce stanovuje zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů č. 341/2011Sb.

O zřízení GIBS rozhodla vláda Petra Nečase v roce 2011. Vznikla následujícího roku a do jejího čela byl jmenován Ivan Bílek.