Do skupiny RWE v ČR patří regionální plynárenské společnosti RWE Energie, Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská zaměřené na prodej zemního plynu koncovým zákazníkům.

Od 1. 1. 2007 se z každé z těchto regionálních společností oddělila činnost přepravy zemního plynu. Provozovateli distribuční soustavy jsou pak společnosti mající v názvu slovo „Net“: RWE GasNet (dříve STP Net, SČP Net, ZČP Net), SMP Net, JMP Net a VČP Net.

RWE

logo RWE

FOTO: RWE

Již dříve - v roce 2006 - se od RWE Transgas oddělila společnost RWE Transgas Net. Zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům.

 

FOTO: fotobanka Profimedia

Podzemní zásobníky zemního plynu skupiny RWE v ČR pak spravuje od května 2007 společnost RWE Gas Storage. Součástí skupiny RWE v ČR je také RWE Plynoprojekt nabízející kompletní projektovou, konzultační, poradenskou a investorsko-inženýrskou činnost.

Od 1. ledna 2008 zahájily navíc činnost společnosti RWE Distribuční služby, pod něž spadá správa a údržba distribučních zařízení zemního plynu, a RWE Zákaznické služby, která obstarává všechny formy komunikace se zákazníky.

V neposlední řadě patří do struktury české pobočky RWE Interní služby. Má na starosti provozní a podpůrné činnosti pro všechny společnosti skupiny RWE v ČR.

Třetí místo v tržbách

Česká pobočka RWE patří mezi ekonomicky nejsilnější společnosti v republice. Podle výroční zprávy z roku 2008 dobyla třetí příčku mezi firmami v ČR podle tržeb.

Dobře je na tom kolos RWE i globálně. Patří mezi pět největších evropských energetických skupin, stabilně obsazuje třetí pozici. Značka RWE celkově zastřešuje šest divizí pod vedením RWE AG. Jde o RWE Power, RWE Innogy, RWE Supply & Trading, RWE Dea, RWE Energy, RWE npower.

Hlavními trhy společnosti jsou Německo, střední a východní Evropa. Energií zásobuje přes třicet miliónů zákazníků.

 Inoggy

Od roku 2016 firma zcela změnila název a to na Innogy a s tím i logo firmy a prezentaci. Název vznikl spojením slov inovace, energie a technologie. S ním se změnilo i logo, které obsahuje první písmeno názvu „I”. Firma se zaměřuje hlavně na obnovitelné zdroje a sítě a obchod s nimi. Vedle dodávání, distribuce a skladování plynu nabízí nově i moderní energetické a doplňkové produkty. Hlavní slogan firmy je: „Řekli jsme ano změně k lepšímu.“ Firma několik měsíců v rámci kampaně používala oba názvy (RWE i Innogy), ale 1. října 2016 přešla zcela k názvu Innogy.

Logo innogy

Logo innogy

Vybrané ukazatele hospodaření Innogy*
Tržby (mil. Kč)515
Provozní zisk (mil. Kč)29
Zisk před zdaněním (mil. Kč)25
Zisk po zdanění (mil. Kč)20
Investice (mil. Kč)165
Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav)67

* Dle výroční zprávy firmy za rok 2017

WEB: www.innogy.cz/, www.rwe.com

Další informace o skupině RWE najdete na firmy.cz.