Ivana Řápková, narozená 30. září 1966 v Mostě, je absolventkou pražské Vysoké školy ekonomické.

Práva v Plzni

V roce 2005 vystudovala Právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 2009 se objevily informace, že fakultu údajně nevystudovala zcela řádně, protože její diplomová práce nebyla v univerzitní knihovně nalezena. Později se ukázaly problémy i u jiných studentů a aféra vypukla.

Práci na téma vlivu průmyslu na životní prostředí z pohledu práva obhajovala na katedře občanského práva, kterou vedl tehdejší děkan fakulty Milan Kindl, "nejslavnější" postava celé kauzy, s nímž také na přípravě práce spolupracovala. Řádnou délku svého studia doložila Řápková oznámením o složení přijímací zkoušky v roce 2000 a vysokoškolským diplomem z května 2005 s dodatkem opatřeným Kindlovým podpisem.

Ivana Řápková donesla na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni svůj diplom. V pozadí rektor univerzity Josef Průša.

Ivana Řápková donesla na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni svůj diplom. V pozadí rektor univerzity Josef Průša.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

Údajně se také za tři semestry ani jednou nezúčastnila semináře trestního práva, což odůvodnila svým individuálním plánem a prohlášením, že ji prý měl jiný profesor než Josef Baxa, který na to upozornil.

Exekuce v Chomutově

Chomutovský magistrát v polovině února 2009 zavedl praxi, kdy exekutoři začali odebírat lidem peníze okamžitě při výplatě sociálních dávek (které se považovaly za nedotknutelné) - z důvodu ochrany slušných a potrestání nepřizpůsobivých občanů za různé prohřešky.

Jednalo se tedy o nový způsob vymáhání pokut. Akce se setkala s vlnou odporu, protože některým lidem zbylo z dávky jen 1000 korun, a proto exekutorům musela asistovat policie. Podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové je odebírání peněz přidělených jako sociální dávka v rozporu s Ústavou.

Je logické, že tato akce, která je součástí projektu Záchranný kruh na ochranu slušných lidí před neplatiči, nepřizpůsobivými lidmi, narkomany a prostitutkami, měla své příznivce (z politiků např. ostatní primátoři statutárních měst či Ivan Langer) i odpůrce (jiný stranický kolega Jiří Pospíšil či tehdejší ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb).

Politická kariéra

V roce 1997 vstoupila do ODS a v rok poté se stala chomutovskou radní. Od roku 2002 zaujímá post starostky a následně primátorky města. V roce 2006 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu.

Její kandidatura do Poslanecké sněmovny  však již úspěšná byla - obyvatelé Ústeckého kraje ji poslankyní zvolili. Pro svému působení si zvolila výbor pro sociální politiku a výbor pro obranu a bezpečnost. Je rovněž členkou Stálé komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství.