Pajer se narodil v roce 1980. Má za sebou bakalářský studijní program politologie.

V roce 2002 byl zvolen nezávislým zastupitelem obce Velký Třebešov. Podruhé již zvolen nebyl. V letech 2005 až 2009 působil jako místopředseda OS ODS Náchod.

Nyní pracuje jako odborný referent Městského úřadu Náchod na odboru dopravy a silničního hospodářství. Ve Sněmovně chtěl prosadit stavbu obchvatu Náchoda.

V roce 2010 byl zvolen poslancem v Královéhradeckém kraji z posledního 20. místa kandidátky. Ve Sněmovně byl členem a ověřovatelem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a řadovým členem výboru pro obranu a bezpečnost.

Ve Sněmovně byl do roku 2013.