Jan Pajer se narodil v roce 1980. Má za sebou bakalářský studijní program politologie. V roce 2002 byl zvolen nezávislým zastupitelem obce Velký Třebešov. Podruhé již zvolen nebyl. V letech 2005-2009 působil jako místopředseda OS ODS Náchod. V současné době pracuje jako odborný referent Městského úřadu Náchod na odboru dopravy a silničního hospodářství. Ve Sněmovně by rád prosadil stavbu obchvatu Náchoda.

Ve Sněmovně je členem a ověřovatelem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a řadovým členem výboru pro obranu a bezpečnost.