Jan Schiller se narodil 6. dubna 1972. V letech 2014 až 2015 byl radním města Most, od roku 2014 je jeho zastupitelem.

Ještě jako nestraník za hnutí ANO 2011 byl v komunálních volbách v roce 2014 zvolen zastupitelem města Most. Působil jako člen komise hospodaření s městským majetkem, v prosinci 2014 se stal radním města. Po rozpadu městské koalice však na tuto funkci v září 2015 rezignoval.

Ve volbách do Sněmovny v říjnu 2017 byl za ANO zvolen poslancem v Ústeckém kraji, a to ze sedmého místa kandidátky.