Jan Smutný se narodil 4. dubna 1960, v roce 1983 absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a po mnohaleté nejen pedagogické praxi se stal roku 1998 ředitelem základní školy v Mladé Boleslavi. Tuto pozici zastával do roku 2006, kdy se stal ve stejném městě prvním náměstkem primátora. Je rozvedený a má dvě dospělé dcery.

Působil ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ve výboru pro životní prostředí.