Narodil se 25. června roku 1964 v Hradci Králové. Studoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze, studia však nedokončil.  Později se ale ke studiu vrátil a relativně nedávno obdržel magisterský titul na Vysoké škole Policejní akademie ČR v Praze. 

Byl také členem občanského sdružení Ordo Lumen Templi, které založil kontroverzní zpěvák Daniel Landa s policistou Jiřím Komorousem.

Již v letech 1989 až 1990 byl činný ve studentském hnutí a vstoupil také do Občanského fóra. Patří k zakládajícím členům ODS.  Již na začátku 90. let působil dva roky ve Federálním shromáždění. Po převzetí zákonodárné moci Českou národní radou mu zanikl mandát a mezi lety 1993 až 1996 působil jako tajemník pražského magistrátu. Ve Sněmovně je od roku 1996 nepřetržitě, jeho volebním útočištěm je Středočeský kraj.

Odborník na bezpečnost a obranu

Vidím se dlouhodobě se specializuje na problematiku bezpečnosti, v minulých letech výboru pro obranu a bezpečnost šéfoval, v roce 2010 se stal jeho místopředsedou. Mimo to je členem mandátového a imunitního, organizačního a volebního výboru.

Rovněž je předsedou volební komise a členem stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a stálé komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledovaných osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie. K tomu všemu  získal ještě členství ve stálé delegaci do Meziparlamentní unie.