Současný obyvatel obce Klášter Hradiště nad Jizerou se narodil 2. října 1956 v Praze. Vystudoval střední ekonomickou školu a posléze obor historie - etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 1980 je zaměstnancem Muzea Mladoboleslavska, kde po deseti letech působení nastoupil do funkce vedoucího historicko - etnografického oddělení. Na tomto postu setrval do roku 2005.

V minulosti byl členem KSČ a teprve od roku 1993 patří k sociálním demokratům. Téhož roku se stal zastupitelem Klášteru Hradiště nad Jizerou, kde v prvním volebním období vykonával funkci místostarosty. Později se stal zastupitelem Středočeského kraje.

Na tento post ovšem rezignoval v roce 2007, když byl pár měsíců předtím zvolen senátorem. Předsedá senátnímu výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a je členem Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.