Narodil se 18. ledna 1965 v Ústí nad Labem a vystudoval obor konstrukce a doprava na Stavební fakultě ČVUT. Zpočátku pracoval jako technolog výroby, vedoucí výrobního úseku a výrobně-technický náměstek ve společnosti Prefa. Poté až do roku 2003 vykonával funkci ředitele Technických služeb města Čáslav.

V roce 2002 byl za ČSSD zvolen zastupitelem a radním města Čáslav, kde se o rok později stal místostarostou. V roce 2008 byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje a dva roky na to byl zvolen do Senátu.