Jaroslav Sykáček se narodil 24. října 1958. Po absolvování střední průmyslové školy vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, kde získal inženýrský titul. Od roku 1982 pracoval jedenáct let jako voják z povolání.

Mezi lety 1994 - 2002 podnikal v oblasti maloobchodu, peněžnictví a cestovního ruchu. Jeho politické začátky sahají do roku 1998, kdy byl poprvé zvolen místostarostou města Rumburka, kde od roku 2002 působí ve funkci starosty. Během let 2004 až 2009 byl předsedou dozorčí rady Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

V roce 2008 získal senátorský mandát jako nestraník s podporou ČSSD. Stal se členem a ověřovatelem výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, volební komise a také ověřovatelem Senátu.