Narodila se 13. června 1946 a je absolventkou vysokoškolského studia českého jazyka a dějepisu. Před rokem 1989 pracovala jako učitelka na Středním odborném učilišti stavebním.

Po revoluci působila v různých funkcích v oblasti školství (nejvíce se zaměřovala na handicapované děti) a byla mimo jiné náměstkyní ústředního školního inspektora.

Ve Sněmovně působí ve výboru pro sociální politiku a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Rovněž je členkou stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a ověřovatelkou volební komise.