Jiří Lajtoch, senátor a primátor města Přerova, se narodil tamtéž 11. prosince 1953. Vystudoval obor spojový mechanik na Odborném učilišti telekomunikací v Ostravě - Porubě a Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Olomouci. Poté nastoupil na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, kde získal inženýrský titul.

V osmdesátých letech vykonával funkci tajemníka OV Socialistického svazu mládeže. V roce 1998 byl zvolen zastupitelem a radním města Přerov, kde do roku 2006 zastával pozici místostarosty.

V roce 2006 získal do svých rukou úřad primátora. O rok později mu v doplňovacích volbách připadlo křeslo v horní komoře Parlamentu. Stak se místopředsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.