Jiří Lajtoch se narodil v Přerově 11. prosince 1953. Vystudoval obor spojový mechanik na Odborném učilišti telekomunikací v Ostravě-Porubě a Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Olomouci. Poté nastoupil na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, kde získal inženýrský titul.

V osmdesátých letech vykonával funkci tajemníka OV Socialistického svazu mládeže. V roce 1998 byl zvolen zastupitelem a radním města Přerov, kde do roku 2006 zastával pozici místostarosty. V roce 2006 získal do svých rukou úřad primátora. Protože v komunálních volbách v roce 2014 již nekandidoval, jako zastupitel a primátor Přerova skončil.

V doplňovacích volbách v roce 2007 mu připadlo křeslo v horní komoře Parlamentu. Stal se místopředsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Protikorupční policie od listopadu 2010 vyšetřovala přerovský magistrát kvůli předražení oprav domova důchodců a zimního stadionu. V této souvislosti policie požádala Senát o vydání Jiřího Lajtocha a Senát této žádosti vyhověl. V roce 2016 byl Lajtoch definitivně zproštěn obžaloby.