Narodil se 17. srpna 1957 a vystudoval nejprve Střední průmyslovou školu strojnickou a železniční v Břeclavi. Poté absolvoval obor konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. Vystřídal množství zaměstnání z oblasti stavebnictví a následně se živil jako OSVČ v roli projektanta a technického poradce.

V roce 1998 byl zvolen starostou města Valtic, kterým zůstal až do roku 2006. Tehdy se poprvé dostal za ČSSD do Poslanecké sněmovny. Ve straně působí jako místopředseda krajského výkonného výboru Jihomoravského kraje a okresního výkonného výboru v Břeclavi.  Ve Sněmovně mu od roku 2010 patří pozice místopředsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.