Jiří Skalický se narodil 3. srpna roku 1954 v Ústí nad Orlicí. Po absolvování Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1978 nastoupil do Krajské nemocnice Pardubice na oddělení klinické biochemie a diagnostiky, kde působí dosud jako primář.

Externě vyučuje na Univerzitě Pardubice a patří k zakládajícím členům celosvětové charitativní organizace LCPA.

Ve Sněmovně působí ve výboru pro zdravotnictví a zároveň v mandátovém a imunitním výboru.