Bělica se narodil v roce 1978 v Havířově. Vystudoval Fakultu strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jeho další kroky vedly do podnikatelské sféry, zabýval se mezinárodním obchodem.

Za ANO zasedá od roku 2014 v zastupitelstvu města Havířov a zastává pozici náměstka primátorky. V krajských volbách 2016 získal zastupitelský mandát v Moravskoslezském kraji, hned další rok se za ANO dostal i do Poslanecké sněmovny.

Uvnitř hnutí, do kterého vstoupil v roce 2013, se rychle vypracoval. V roce 2015 se stal krajským předsedou hnutí a od roku 2017 je členem předsednictva celého hnutí. Jeho oblastí je tělovýchova a sport. Před vstupem do ANO se politicky neangažoval.

Bělica je ženatý, má tři děti a trvale žije v Havířově.