Po složení maturitní zkoušky na Gymnáziu v Nové Pace nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1999 získal titul magistra. Cogan (* 26. 8. 1973) nejprve působil jako právní koncipient, od roku 2008 pracuje jako advokát.

V letech 1998-1999 zastával pozici jednatele a společníka firmy Trendtex Trading, s.r.o. a do roku 2005 také předsedy představenstva Občanské záložny spořitelního a úvěrního družstva. V roce 2002 byl za SNK-sportovci pro Novou Paku zvolen zastupitelem města Nová Paka a následně jeho starostou.

Ve Sněmovně zasedá v rozpočtovém, respektive a mandátovém a imunitním výboru.