Šidlo se narodil 1. listopadu 1957 v Plzni.  Vystudoval strojní a elektrotechnickou fakultu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Jak se vyjádřil, již od dětství je jeho životním koníčkem miniaturní a skutečný svět železnic.

V letech 1986-1995 vedl Pobočné lokomotivní depo v Klatovech. Mezi lety 1997-2004 řídil provoz v Depu kolejových vozidel v Plzni. Od roku 2004 je zastupitelem Plzeňského kraje za KSČM. Do tehdejší KSČ vstoupil v roce 1985.

Ve Sněmovně působí v hospodářském výboru. Mezi jeho priority spadá zlepšení života na venkově.