Ladislav Šincl se narodil 20. září  1965. Absolvoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze. Po studiích byl zaměstnán v Poldi Kladno jako odborný referent a v letech 1992 až 1998 působil na různých postech karvinské pobočky Investiční a poštovní banky. Mezi roky 1992 a 1996 vyučoval na Slezské univerzitě obor komerční bankovnictví. 

V letech 1998 až 2006 byl členem vedení města Karviná, nejprve ve funkci zástupce starosty, poté jako první náměstek primátora. V roce 2006 byl za ČSSD zvolen do Sněmovny, kde působil ve výboru pro životní prostředí. V tomto výboru působí dodnes. K tomu přidal členství v rozpočtovém výboru.

Šincl tvrdí, že jeho cílem je rehabilitace slova politika. Chce prosazovat větší účast veřejnosti v rozhodovacích procesech a prvky přímé demokracie.