Narodil se 6. září 1956 v Ostravě. V roce 1982 ukončil studium filosofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Následně pracoval v ostravském studiu Československé televize, které však musel z politických důvodů opustit. Před listopadem 1989 pracoval tři roky u Československé socialistické strany.

V souvislosti s listopadovými událostmi patřil k zakladatelům Občanského fóra (OF) v Ostravě, za něž byl následně v rámci změn kooptován jako poslanec do tehdejšího Federálního shromáždění. OF zastupoval i v radě města. Stal se též odborným asistentem katedry filosofie ostravské univerzity. Přednášel v oboru politická filozofie, současná filozofie, etika a české politické myšlení 19. a 20. století.

Lubomír Zaorálek na 35. sjezdu ČSSD

Lubomír Zaorálek na 35. sjezdu ČSSD

FOTO: Petr Horník, Právo

Od roku 1994 je Zaorálek členem ČSSD, za kterou působil nejprve v radě města, od roku 1996 dosud je poslancem. Je předsedou Krajského výkonného výboru ČSSD Moravskoslezského kraje a místopředsedou ČSSD.

Je rozvedený a má tři děti - Tamaru, Ondřeje a Michala.

Zaorálek zastupoval na podzim 2009 Sněmovnu při jednání před Ústavním soudem, který jednal o ústavní stížnosti na zkrácení volebního období Sněmovny. Za své vystoupení sklidil kritiku zejména od pravicových politiků, neboť údajně nedokázal adekvátně zodpovědět otázky soudců a ani argumentačně nedosahoval kvalit protistrany, kterou byl zkušený advokát Jan Kalvoda.

Mnoha lidem utkvěla v paměti Zaorálkova účast v talk show Jana Krause - Uvolněte se prosím, kde se politik na obrazovce České televize přiznal, že v mládí zkoušel čichat rozpouštědlo čikuli a připustil rovněž, že v minulosti jedl psa.

Zaorálek je znám svými emotivními projevy ve Sněmovně, nebrání se žádné debatě a u řečnického pultíku se často střetává s jiným vášnivým řečníkem - Miroslavem Kalouskem (TOP 09)

Místopředseda Sněmovny  Lubomír Zaorálek ČSSD) při emotivním projevu

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zaorálek byl od roku 2010 stínovým ministrem zahraničí ČSSD a předpokládalo se, že pokud bude strana sestavovat vládu, pozici si uchová. Byl prezidentu Miloši Zemanovi navržen, ale současně bylo jasné, že je jedním z těch, s kým má Zeman problém. Sobotka ale na Zaorálkovi trval. Zeman jej nakonec ministrem zahraničí jmenoval. Šéfem české diplomacie byl Zaorálek od ledna 2014 do prosince 2017.

Zdroj: lubomirzaoralek.cz