Mario Monti dlouhou dobu působil jako muž, který - byť je členem Evropské komise - stojí mimo politiku. Je pravým opakem svého předchůdce v předsednické funkci Silvia Berlusconiho, který mimo jiné proslul nevybíravými výroky a sexuálními skandály. V roce 2011 byl Monti - na Berlusconiho doporučení - pověřen sestavením nového kabinetu a uzdravením chátrající italské ekonomiky.

Mario Monti se narodil 19. března 1943 v severoitalském Varese. Na Bocconiho univerzitě v Miláně vystudoval ekonomii a management a později zde působil jako asistent. V závěru 60. let absolvoval ještě postgraduální studium na Yaleově univerzitě v USA. Skoro 15 let působil jako profesor na univerzitách v Trentu, Turíně a na své milánské alma mater, kde na přelomu 80. a 90. let působil jako rektor a jako její prezident.

V roce 1994 se Monti stal eurokomisařem pro vnitřní trh, finanční služby, cla a daně. Poté, co celá komise v roce 1999 podala demisi, byl téhož roku jmenován na pětileté období komisařem pro hospodářskou soutěž.

V listopadu 2011 byl nejprve Monti jmenován doživotním senátorem a posléze 13. listopadu vystřídal ve funkci italského premiéra Silvia Berlusconiho, který odstoupil kvůli zadluženosti země. Přitom ještě sedm let předtím odmítl Monti Berlusconiho nabídku, aby v jeho kabinetu obsadil post ministra hospodářství.

Od Montiho, který je považován za anglosaský typ politika, se očekává, že prosadí potřebné reformy a postaví italskou upadající ekonomiku na nohy. Plusem jsou jeho zkušenosti z Evropské komise, stejně jako schopnost vyjednávat.