Pochází ze Znojma, kde se v roce 1956 narodila a kde absolvovala gymnázium. Později vystudovala obor matematika-fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v tomtéž oboru se na bezmála dvacet let stala učitelkou na gymnáziu.

Ke komunistům vstoupila ve svých devatenácti letech, v roce 1981 se stala členkou Národního výboru a později také zastupitelkou Znojma. Když byla v roce 1998 zvolena zástupkyní starosty, opustila pedagogickou činnost a začala se plně věnovat politice. V roce 2002 byla zvolena do Poslanecké sněmovny, kde působila jako místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Jejímu zvolení senátorkou v roce 2008 předcházely značné nepříjemnosti. V říjnu na policii oznámila, že ji kdosi bombarduje výhrůžnými a urážlivými emaily, které souvisely především s její stranickou příslušností. Kromě toho tou dobou neznámý ženský hlas obvolával znojemské obyvatele a vyhrožoval těm, kteří prozradili, že dají svůj hlas právě Bayerové. A ani u toho nezůstalo, na internetu se objevil duplikát jejích osobních stránek se zavádějícími informacemi.

I přesto se ale Bayerová do Senátu probojovala a stala se členkou a ověřovatelkou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.