Narodil se 12. října 1954 v Praze. V roce 1980 dokončil studium medicíny na lékařské fakultě. Ihned poté nastoupil na radiologické oddělení Nemocnice MV, která se v roce 1997 sloučila s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, na jejíž radiologické klinice pracoval do roku 2011.

V roce 1995 se stal členem Lékařského odborového klubu (LOK) a připadla mu funkce předsedy místní organizace. O čtyři roky později se stal členem předsednictva LOK, kde měl zpočátku na starosti mezinárodní vztahy a přípravu na vstup do mezinárodních organizací. V dubnu 2006 stanul v čele této organizace.

Na jaře roku 2011 byl vůdčí postavou protestní akce Děkujeme, odcházíme, na jejímž konci bylo memorandum o zvýšení lékařských platů. Svou lékařskou praxi ukončil a stal se šéfem LOK z povolání.