Zasedá v představenstvu Oblastní nemocnice Jičín a.s. a v dozorčí radě Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

V roce 2008 byla zvolena zastupitelkou Královéhradeckého kraje.

Zároveň působí v řadě spolků zaměřených na ochranu přírody a památek, např. v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Revitalizace KUKS. Dále se angažuje ve Spolku pro obnovu venkova a je předsedkyní Mikroregionu Podchlumí a sdružení Podzvičinsko.