Světová hospodářská krize ve třicátých letech dvacátého století po sobě zanechala obrovské následky pro celý svět. Mocnosti pak začaly hledat řešení, které by pro příště zabránilo podobným situacím. Jako východisko se ukázalo vytvoření organizace, jež by dohlížela nad měnovým systémem a zároveň odolala i velkým ekonomickým depresím.

Založení Mezinárodního měnového fondu (International Monetary Fund - IMF) se váže k červenci 1944, kdy na konferenci v USA došlo k uzavření mezinárodní dohody o ekonomické spolupráci. Za vznik samotné organizace, jejíž hlavní sídlo se nachází ve Washingtonu, se považuje až prosinec 1945. Tehdy se pod ustavující dohodu podepsal první ze zástupců devětadvaceti zakládajících států, mezi kterými bylo i tehdejší Československo. Finanční operace byly zahájeny 1. března 1947.

Jako své hlavní cíle si nově vzniklý subjekt vytyčil především dohlížení nad pohyby měnových kurzů, ustálení globální ekonomiky a její celkové "vyléčení". V současnosti dohlíží na fungování mezinárodního finančního systému, usnadňuje mezinárodní měnovou spolupráci a podporuje stabilitu směnných kurzů. Jednou z hlavních úloh je také poskytování úvěrů členským státům, které se potýkají s krizí. Prostředky na podobné operace čerpá z příspěvků členských států, které se odvíjejí od přidělených kvót. Na úvěr má právo každý členský stát, podmínky jsou však velmi přísné. Mezinárodní měnový fond svým členům poskytuje také poradenskou pomoc.

Hlavou celé instituce je generální ředitel, který je volen výkonným sborem na dobu pěti let. Spolupracuje se sborem guvernérů, výkonným sborem, výborem pro rozvoj a vnitřním výborem.