Michal Babák se narodil 27. června 1975. V roce 1993 odmaturoval na gymnáziu v Blansku a v současnosti mu patří společnost zabývající se poradenstvím především v oblastech účetnictví a daní.

Ve Sněmovně bude za VV zastávat funkce v kontrolním, petičním a rozpočtovém výboru a zároveň se stal členem Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Rád by se zaměřil především na zjednodušování daňových zákonů.

Na kampaň do sněmovních voleb věnoval VV mezi lety 2009 a 2010 údajně celkem šest miliónů korun. Svůj poslanecký plat bude podle svých slov odvádět na charitu.